THE ESSENCE OF BEING

ET ÅBENT FORLØB I ODENSE

🧘‍♀️🧘‍♂️🧘🏿

Fordyb din spiritualitet
Skab klarhed
Mærk din essens

 

LÆR AT KANALISERE HEALING OG BEVIDSTHED


The Essence og Being er et uddannelsesforløb hvor du trænes i at være kanal for healing og bevidsthed.

Du trænes i 14 forskellige healingsenergier med hver sin specifikke evne til at åbne og bevidstgøre dig.

På forløbet vækkes din sjælelige dimension, så du naturligt forstår, at du er mere end kroppen. Det gør at du langt lettere slipper konflikter, har lettere ved at tilgive og let mærker din egen glæde.

De 14 healingsenergier du trænes i, kan du bruge professionelt. Det kan være i dit arbejde med mennesker, med projekter, med udvikling eller som kunstner. Med energierne kan du kanalisere kreativitet, glæde, healing og mange andre kvaliteter.


På forløbet trænes du i:

 • At forankre dig i dyb indre ro
 • At frigøre dig fra gamle traumer og spændinger
 • At åbne din sjælsbevidsthed
 • At kanalisere bevidsthed i dit profesionelle arbejde

 • At forstå de spirituelle love, så du bruger dig selv intelligent


potræt brun
 • Indre Stilhed

  “Jacobs meget rolige stemme får én til på en gang at slappe af og fokusere. Det er magisk fordi det sker så uanstrengt. Jeg havde en oplevelse af, at jeg virkelig gav slip og fandt ro. Jeg føler jeg fik hjælp på en uforklarlig ordløs måde.”

  Business Improviser, Team- og lederudvikler

 • Indre Stilhed

  “Jacob´s guidance has been powerful. After the weekend course I felt like having been on a super long massage. I just felt extreme relaxation. With Jacob's kind and peaceful attitude I felt immediately safe and able to let go of what ever has been there. Thanks a lot Jacob.”

  Mindfulness-based Systemic Coach

 • Indre Stilhed

  “Jacob har en stemme der er nem at holde focus til og som når ind til dybe lag. Kurset jeg var med på, omhandlede ‘skabelse’ og jeg kom hjem med en kæmpe følelse af inspiration og motivation til at stå i min skaberkraft. Kurset var flydende og godt sammensat og jeg kunne finde ro i rummet og med de andre så snart jeg ankom. Jeg kan med et stort og varmt hjerte, anbefale Jacob’s kurser og Jacob som facilitator.”

  Model

 

DU BEVIDSTGØRES OM DIN ESSENS


Når du deltager på forløbet gennemgår du en indre renselse og en modningsproces som fører dig i kontakt med din sjæl. At mærke din sjæl kan opleves som at komme hjem. En tilstand hvor du føler dyb indre fred og oplever dig forbundet med andre mennesker, naturen og livet.

Gennem forløbet vil du opleve at dine spirituelle evner åbnes og fordybes. Din evne til at sanse mere subtil og rent vokser. Din kontakt til spiritualitet kan forstås som alt det du fornemmer og mærker, når du er fri for emotioner som frygt, irritation, vrede og andre spændte følelser, som hæmmer dig i at mærke dybere ind.  

Du bevidstgøres om din egen dybe essens, som du forbinder dig med gennem din evne til at være opmærksom i øjeblikket. Nuets kraft som vi alle er del af, og som rummer uanede muligheder for nyskabelse og bevidstgørelse.

 

 

 

DE 14 SYMBOLER


På forløbet indvies du i 14 visuelle symboler og de energier som de repræsenterer. Ved hjælp af symbolerne trænes du i at kanalisere healing og bevidsthed.

 

chloetræ14-aspekter 

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Skabelse ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Kærlighed ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Styrke ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet fo Fred ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Balance ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Glæde ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Kreativitet ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Intelligens”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Passion ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Healing ”

 • Indre Stilhed

  “Symbolet for Lys ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Stilhed ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Manifestation ”

 • Indre Stilhed

  “ Symbolet for Væren”

UDTALELSER FRA KURSISTER

 • I løbet af weekenden på anden dagen skete der et skift i mig. Jeg var fuldstændig fri fra alt, fra tanker, fra indre billeder, helt afslappet på en særlig måde. Det var ligesom at komme hjem efter en lang hjemve. Hjem til mig selv. Helt ubeskrivelig fantastisk følelse. Det jeg oplevede, er noget jeg vil arbejde videre med, få den ro til at blive en del af min hverdag.

  Ekaterina Delgado

  Yogalærer

 • Ind imellem oplever jeg at alt forandres grundlæggende. Og det skete her. En helt grundlæggende forandring. Jeg deltog en weekend hvor vi fik overført et symbol på skaberkraften. Det var så stærk en oplevelse at jeg rent faktisk blev skaberkraften og har været den siden. Det er helt fantastisk at opleve hjerte og skaberkraft smelte sammen.

  SuSanne Munch

  Sociolog og kropsterapeut

 • Jeg er et menneske der har været meget i hovedet, navigeret i verden igennem forståelse, rationalitet og forklaring. Og den opvågnen og healingsproces jeg er i nu, den vender mig på hovedet, i forhold til det gamle, det der var i mig førhen. Jeg mærker taknemlighed og jeg balancerer mit sinds tendenser til at tage over, så jeg bliver i mit hjerte. Tak fra hjertet til Jacob for at holde feltet på den rejse.

  Lars A. Engberg

  Founder, Planetary Guardians

 • Efter mit første weekend med Jacob, oplever jeg noget jeg ikke har kunnet før. Jeg kan trække energien ind, så jeg kan mærke den. Det at jeg i sindet ’connecter’ med energien han har delt med os. Det space Jacob holder for os, det har jeg fået med hjem og kan forbinde mig med. Sindet stopper og noget nyt friskt kommer ind. Og den proces er så ganske vidunderlig.

  Anton

 • Har haft fornøjelsen af at være med på et af Jacobs weekendkurser. Med sit uhøjtidelige og ligefremme væsen, gode energi og indfølingsevne har Jacob en særlig evne til at formidle og skabe fundament for proces og udvikling. Jeg fik en smuk og indsigtsfuld oplevelse med mig videre, og det er absolut ikke sidste gang jeg deltager i et af Jacobs kurser. Jeg anbefaler på det varmeste.

  Johanna Lassen

  CEO, head of board and innovation

 • Gennnem Jacobs vejledning har jeg lært er at slappe helt af ind i accept af de livsprocesser som jeg er i - også når det gør ondt. Og i den proces af og til pludselig få hul igennem til en glæde og taknemmelighed. Det er en healing som er uden for min forståelse. Det er meget smukt og frisættende når det sker.

  Anonym

 • Jeg er uddannet psykoterapeut med mange års erfaring, og jeg kan se og mærke, at det Jacob gør under en session er så knivskarpt og lige til kernen. Det som jeg selv har arbejdet personligt med gennem mange år, fanger Jacob essensen af under den første session. Efterfølgende har jeg deltaget i et weekendkursus, hvor min proces og afklaring fortsat blev understøttet på en rigtig dejlig og jordnær måde. Jeg følte mig tryg og omgivet af en stor ro. Jeg kan så varmt anbefale Jacob.

  Cathrine Sort

  Projektleder

 

 

HVAD DU FÅR UD AF UDDANNELSEN


Du trænes i at vejlede dig selv og andre fra din egen højere sjælelige bevidsthed. Du trænes i at forankre dig i din dybe indre ro. Du lærer at heale dig selv, så du frigør traumer og spændinger som sidder i dit energisystem. Du lærer at kanalisere healing til andre. Du lærer at kanalisere styrke, intelligens, kreativitet, kærlighed, manifestation og flere til. Alle de 14 essenskvaliteter. Du trænes i at mærke din iboende spiritualitet og følge de impulser du mærker derfra. Du støttes i at åbne din bevidsthed mod det non-duale, din dybeste væren. Det sted i dig, hvor du mærker tilhørsforhold, indre frihed og glæde. 


 

HVEM KAN DELTAGE

Forløbet er for alle som mærker interessen.

Måske har du lysten til at integrere spiritualitet og healing i dit profesionelle liv.

Måske er du allerede mediterende eller du mærker en tiltrækning til at gå den spirituelle vej.

Det vigtigste er, at du mærker efter.

 Lav en øvelse hvor du lukker øjnene og spørger ind:

Er det her forløb for mig?

Vil det nære mig?

Vil det hjælpe mig?

Eller spørg på din egen måde.

 

 

BOOK EN SAMTALE


Book en uforpligtende samtale, hvor vi sammen finder ud af, om forløbet er noget for dig.

Efter samtalen får du tilsendt en gave - en guidet øvelse som forsmag på forløbet.


Book en samtale

 

SÅDAN ER FORLØBET SAT SAMMEN

 

Undervisningen foregår på weekend-retreats som er fordelt henover året. Mellem weekenderne mødes vi online til gruppesupervison. På weekenderne arbejder vi med healing, meditation og Qi-gong, som træner os i at forbinde os dybere. 

De enkelte weekender er bygget op omkring 4 længere energioverførsler som sker under meditation. Overførslerne kan sammenlignes med Reiki-healing, idet vi påkalder et symbol og der foregår et energiarbejde. Under overførslerne bliver du guidet til at tune ind på det aspekt vi arbejder på. Denne progression over 4 gange går i dybden med at forløse og åbne din kontakt indad.

Selvom vi arbejder i en gruppe, er det et individuelt forløb. Det er hver deltagers egen indre rejse der vægtes, og energiarbejdet tager fat individuelt i hver enkel. Det kraftige felt, der skabes i gruppen, og den dybe vejledning, der samtidig finder sted, skaber et trygt rum, hvor den enkelte kan slippe gammelt, forstå sig selv og udfolde sig på ny.

Nederst på siden er en oversigt over datoer, tid, sted og pris.

 

 

FORLØBET ER ÅBENT

 Den fulde oplæring i alle symboler er på 6 år

Du kan tilmelde dig for en begrænset periode eller for et år ad gangen.

Gennemfører du hele forløbet er du uddannet 'The Essence of Being' facilitator. 

  

 

LYD - OG VIDEOKLIP FRA UNDERVISNINGEN

 

 

 I videoen snakker jeg om de unikke kvaliteter vi har fra sjælen.


I lydoptagelserne fortæller jeg om hvordan vi arbejder med vores sjælsaspekter.

Aspektet SKABELSE - Modul på 3 weekender

Aspektet SKABELSE handler om hvem vi er, hvad vi er skabt af og skabt til. Gennem øvelser, meditation og healingsarbejde guides du ind i roen, for her at få kontakt til viden om dig selv. I takt med at din evne til at falde ind i roen vokser, bliver dine indsigter tydeligere, så du kan manifestere og handle på dem. I lyd-filen forklares, hvordan der arbejdes med aspektet.

 

Aspektet KÆRLIGHED - Modul på 3 weekender

KÆRLIGHED handler om medfølelse og egenkærlighed. I lyd-filen forklares hvordan der arbejdes med aspektet.

 

UNDERVISER JACOB WELLENDORF

Min baggrund

Min evne til at stilne sindet og forbinde mig sjæleligt er fordybet gennem 28 års daglig meditation. Jeg er oprindeligt oplært i buddhistisk meditation i Indien og Nepal. Jeg har 20 års uddannelse indenfor healing og energiarbejde. Gennem min mangeårige praksis har jeg formet en vesterlandsk og intuitiv måde at formidle meditation, energiarbejde og healing. Jeg er uddannet ingeniør, og har i mange år arbejdet som filminstruktør og manuskriptforfatter. 

  Linkedin      Facebook


Historien bag uddannelsen

Uddannelsen er udviklet af psykolog og Reiki Master Sisselmaya Øster. Jeg har som elev fulgt tilblivelsen af uddannelsen, og har oplevet hvordan energioverførslerne ind på de 14 sjælsaspekter har åbnet op for dybere og dybere niveauer af min sjælelige bevidsthed. Åbninger som jeg på forhånd slet ikke kunne forestille mig. Når jeg i dag selv underviser og er kanal for energioverførslerne, oplever jeg den samme transformation hos mine egne elever. Jeg oplever hvordan det spirituelle og det fysiske samspiller på uforklarlig vis. Energiarbejdet har en enkelhed og dybde i sig, som minder om Reiki indvielser.

 

Her kan du læse udtalelser fra kursister

portræt dag 2 B 2-kopi 2

DATOER

 

2024

Weekender med undervisning

Begge dage kl. 10-14.30

22. - 23. juni

7. - 8. september

26. - 27. oktober

30. november - 1. december

 
Gruppe supervision online

Alle dage kl. 20-21

15 . juli

5. august

26. august

30. september

11. november

 
Individuelle sessioner

Aftales individuelt

 

2025

Datoer for 2025 annonceres senere

 


STED

MIT BLÅ UNIVERS
Vesterbro 13
5000 Odense

 

 

 

PRISER

Tilmeld dig 3 weekender*

3 weekend retreats
4 x 1 time gruppe supervison online
2 individuelle sessioner

(Normalpris:   8.600 kr.)
Pris :   7.600 kr.

 

Tilmeld dig for et år ad gangen*

Inklusiv fri deltagelse i gruppe supervison online

Pris pr. weekend 1.800 kr.

 

Tilmeld dig efter individuel aftale*

 

* Der er mulighed for at betale i rater. Du har mulighed for at fortryde efter første weekend du deltager.